Thursday, August 15, 2013

Massive 7.0 MEGA-QUAKE just struck NEW ZEALAND 8.16.13

Massive 7.0 MEGA-QUAKE just struck NEW ZEALAND 8.16.13